Hot News :

ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117067801)

วันจันทร์, 08 พฤศจิกายน 2564 10:32

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117067801)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ