Hot News :

ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านป่าไร่ หมู่ 8 ถึง สายบ้านโนนแดง ตำบลบ้านตูม บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64117048107)

วันศุกร์, 19 พฤศจิกายน 2564 15:20

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านป่าไร่ หมู่ 8 ถึง สายบ้านโนนแดง ตำบลบ้านตูม บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโสกแสง โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64117048107)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ