ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยนกเต้นหมู่ที่ 2 พร้อมทำถนนรอบฝายน้ำล้น บ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2

วันอังคาร, 15 มีนาคม 2565 16:27

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยนกเต้นหมู่ที่ 2 พร้อมทำถนนรอบฝายน้ำล้น บ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ