Hot News :
วันพฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2564 16:00

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานปฏิบัติประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (นักพัฒนาชุมชน)

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ