Hot News :
วันศุกร์, 10 กันยายน 2564 00:02

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง), พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน), พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์บรรทุกน้ำ) รวม 3 อัตรา

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง), พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน), พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์บรรทุกน้ำ) รวม 3 อัตรา ลงวันที่ 9 ก.ย. 2564 ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง จึงขอประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

Poll

ประชาชนชาวตำบลโสกแสง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ