ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน(เดินท่อใหม่) หมู่ 9 บ้านโสกแสง

วันอังคาร, 26 เมษายน 2565 14:27

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมประปาภายในหมู่บ้าน(เดินท่อใหม่) หมู่ 9 บ้านโสกแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ หจก.เพชรอุบลก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 172,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ