ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง

วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2565 14:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง จากนานายกิตติพงษ์ ผลสวิง ไปห้วยสร้างหิน (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ ๆที่ อบต.โสกแสงกำหนดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.บุรุษไทเพิ่มทรัพย์ โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ