ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปลายท่อระบายน้ำกลมลำห้วยเตย หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่

วันพฤหัสบดี, 21 กรกฎาคม 2565 14:18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปลายท่อระบายน้ำกลมลำห้วยเตย หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ ๆที่ อบต.โสกแสงกำหนดฯ) พร้อมป้านโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.เพชรอุบลก่อสร้าง โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 236,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ