ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 4 บ้านทับไฮ

วันพุธ, 27 กรกฎาคม 2565 11:23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 4 บ้านทับไฮ (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ ๆที่ อบต.โสกแสงกำหนดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท้องถิ่นสัมพันธ์ 2020 จำกัด โดยการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 446,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ